בדיקות מומלצות

ראי שבוע 1 ו-2

 


התפתחות העובר

זה הזמן שאפשר להתחיל לדבר על עובר. בתחילת השבוע הזה מתרחש הביוץ אשר במהלכו הביצית, שנוצרת בשחלה, משתחררת ממנה ונודדת לכיוון החצוצרה. מתוך מיליוני הזרעים המופרשים לנרתיק יגיעו רק מאות לאיזור החצוצרה ושם ימתינו לביצית על מנת להפרותה. רק זרעון אחד בר מזל יזכה לחדור לתוך הביצית ואחר כך תיסגר מעטפת הביצית ויתר הזרעונים יהפכו למסורבי כניסה.
כל החומר הגנטי ממנו יורכב התינוק החדש כבר נמצא בביצית המופרית. מעתה יתחילו התאים לגדול ולהתמיין בהתחלה לתאי עובר ותאי שליה ובהמשך לתפקידים השונים של הגוף ולמה שמאוחר יותר בהתפתחות חיי העובר יהיה לאיברי הגוף השונים.

הביצית המופרית מתחלקת לשניים, ואז כל אחד מהתאים מתחלק לשניים וכן הלאה. התאים בעובר הצעיר מתחלקים ומתחלקים עד שנוצר כדור תאים בשם מורולה. המורולה נודדת בחצוצרה לכיוון הרחם וביום השישי לאחר ההפריה המורולה הופכת לבלסטוציסט ונשתלת בדופן הרחם.

 


השפעת ההריון עליך

יש נשים שהביוץ החודשי אינו משפיע עליהן והן לא חשות בו. נשים אחרות מרגישות בזמן הביוץ כאב דוקר בבטן התחתונה בצד ימין או בצד שמאל בהתאם לשחלה שבייצה. האיזור בשחלה שממנו יצאה הביצית הופך להיות הגופיף הצהוב. הגופיף הצהוב מפריש בשבועיים האחרונים למחזור את ההורמון פרוגסטרון האחראי על עיבוי רירית הרחם וכשהאישה מתעברת (נכנסת להיריון) ההורמון ממשיך להיות מופרש מהגופיף הצהוב ובהמשך מהשליה.